Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Path: First Page » Company »

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 06-02-2019
 
O παρών δικτυακός τόπος http://www.intercomm.gr, ανήκει στην Ανώνυμη εταιρία, με την επωνυμία INTERCOMM FOODS S.A. και δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του http://www.intercomm.gr, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 
Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του http://www.intercomm.gr, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν καμία ευθύνη.
 
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν ́ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση του http://www.intercomm.gr.
 
Ο http://www.intercomm.gr, χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους χρήστες.
 
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
 
Όλο το περιεχόμενο του http://www.intercomm.gr εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελεί ιδιοκτησία της INTERCOMM FOODS S.A. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
 
Η INTERCOMM FOODS S.A., διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. (ενδεικτικά αναφέρονται: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, video, κείμενα κ.α. ).
 
Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε επισκέπτη/xρήστη.
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την INTERCOMM FOODS S.A. από τη σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα.
 
Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης 
 
Το περιεχόμενο του http://www.intercomm.gr, διατίθεται «ως έχει» και η INTERCOMM FOODS S.A., δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού γιαοποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. 
 
Η INTERCOMM FOODS S.A., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του http://www.intercomm.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η INTERCOMM FOODS S.A., δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ομοίως η INTERCOMM FOODS S.A., δεν εγγυάται ότι ο http://www.intercomm.gr ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η INTERCOMM FOODS S.A.
 
Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
 
Ο http://www.intercomm.gr, είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του http://www.intercomm.gr, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 
Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του http://www.intercomm.gr, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του http://www.intercomm.gr για:
 
α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
     i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
     ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
     iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
     iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του http://www.intercomm.gr, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον http://www.intercomm.gr, ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
 
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, χρήσης του http://www.intercomm.gr, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ιδιοκτήτρια εταιρία για κάθε θετική και αποθετική ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων τους, δε συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
 
Η ιδιοκτήτρια της παρούσας ιστοσελίδας ,δεν φέρει έναντι των επισκεπτών/χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τiς σελίδες του http://www.intercomm.gr, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 
Χρήση cookies
 
Η ιδιοκτήτρια εταιρία, χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.
 
Τα cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων
 
Η τήρηση του απορρήτου του χρήστη/επισκέπτη είναι σημαντική για την INTERCOMM FOODS S.A. και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους που ισχύουν για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει μια Πολιτική Απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων.
 
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο χρήστης/επισκέπτης παραχωρεί εκουσίως μέσω της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς επικοινωνίας και δεν διαβιβάζονται μερικά ή ολικά, προς τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο. Παραχωρώντας εκουσίως ο χρήστης/επισκέπτης τα δεδομένα του, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτών για σκοπούς επικοινωνίας ενώ διατηρεί τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία ΔεδομένωνΕΕ/2016/679,(το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης.
 
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
 
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του http://www.intercomm.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιδιοκτήτριας του http://www.intercomm.gr και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του http://www.intercomm.gr από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λάρισας.
 
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή του http://www.intercomm.gr, παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή ή συμπληρώστε την σχετική φόρμα επικοινωνίας. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.
back

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ INTERCOMM FOODS S.A

Μάιος 2019
 
Η εταιρία «INTERCOMM FOODS Α.Ε». Επεξεργασία τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων» αναγνωρίζει και σέβεται τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και για το λόγο αυτό προέβη στη σύνταξη και ανακοίνωση της παρούσας πολιτικής απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, σχετικά με την προστασία του φυσικού προσώπου, από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Με την παρούσα πολιτική της, η εταιρία με την επωνυμία «INTERCOMM FOODS Α.Ε. Επεξεργασία τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων», που εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λαρίσης Συκουρίου και διατηρεί υποκατάστημα στον Ευαγγελισμό Λάρισας και την Άρτα, καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγει όταν συναλλάσσεστε με το φυσικό της κατάστημα και τα υποκαταστήματά της. 
 
Πεδίο εφαρμογής 
 
Η παρούσα Πολιτική απορρήτου, είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. 
 
Η παρούσα πολιτική απορρήτου, ισχύει για τις συναλλαγές των φυσικών προσώπων με τα φυσικά καταστήματα της εταιρίας, καθώς και για τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εταιρίας και του ιστοτόπου της. 
 
Το site http://www.intercomm.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της εταιρίας, μέσω του οποίου η εταιρία ενημερώνει τους πελάτες της για τα προϊόντα της και παρέχει πληροφορίες για αυτά. 
 
Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία, συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. 
 
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα 
 
Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου (π.χ. το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, ΑΦΜ κ.α).
 
Τι σημαίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
 
Επεξεργασία συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
 
Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων σας;
 
Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρία μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που επιδιώκονται ή να είναι προαιρετική. 
 
Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα δεδομένα. Η παραχώρηση επιπρόσθετων, πέραν των υποχρεωτικών δεδομένων, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά για την επικοινωνία, την ενημέρωση και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 
Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;
 
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα συλλέγουμε:
 
Για τους εργαζομένους μας:
 
1.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην αίτηση πρόσληψης, προς την εταιρία, καθώς και δεδομένα που η εταιρία έχει ήδη νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή και αρχεία, καθώς και αυτά που θα προκύψουν από τη λειτουργία της συμβάσεως εργασίας. Τα δεδομένα αυτά, συνδέονται άμεσα με τη σχέση εργασίας και είναι αναγκαία για τη λειτουργία της σύμβασης εργασίας, καθώς και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που επιβάλλει ο νόμος.
2. Τα πιστοποιητικό υγείας, πιστοποιητικό καταλληλόλητας, ιατρικό ιστορικό και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που η νομοθεσία απαιτεί, ή πρόκειται να απαιτήσει. Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία, για την συμμόρφωση της εταιρίας με τη νομοθεσία που αφορά τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα με την Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ/Π/οικ35797 (ΦΕΚ 1199/τβ/11-4- 2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας υπό την ευθύνη επαγγελματία ιατρού εργασίας, που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.
3.Οικονομικά δεδομένα, που περιλαμβάνονται στις μισθολογικές καταστάσεις. Τα δεδομένα αυτά, συνδέονται άμεσα με την καταβολή των μισθολογικών παροχών και συλλέγονται για την ικανοποίηση της νόμιμης υποχρέωσης της εταιρίας έναντι του εργαζομένου, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας και των εργαζομένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις φορολογικές αρχές.
 
Για τους πελάτες και τους προμηθευτές μας:
 
1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εμπορικής δραστηριότητας, ΑΦΜ, τηλέφωνο) που περιέχονται στα φορολογικά παραστατικά, όπως και αυτά που η εταιρία έχει ήδη νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή και αρχεία, καθώς και αυτά που θα προκύψουν από τη λειτουργία της συμβάσεως αγοραπωλησίας. Τα δεδομένα αυτά, συνδέονται άμεσα με την σχέση αγοραπωλησίας και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεων, που επιβάλλει ο νόμος, για την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας.
2.Την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. Συλλέγεται για λόγους επικοινωνίας, για την εκτέλεση της σύμβασης και ενδεχομένως για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας (ενημέρωση του πελάτη για νέα προϊόντα ή για τη συμμετοχή της εταιρίας σε εμπορικές εκθέσεις).
3.Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. Συλλέγονται για την εκτέλεση της σύμβασης και την εξόφληση των τιμολογίων. Ενδέχεται εφόσον απαιτείται να συλλέξουμε, : Οικονομικά δεδομένα και εμπορικές πληροφορίες που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα του φυσικού προσώπου, με αποκλειστικό σκοπό τη νομική στήριξη του έννομου συμφέροντος του πελάτη, αλλά και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, σύμφωνα με το νόμο. Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την ένταξη στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας. Δηλώσεις καλλιέργειας, για την ικανοποίηση αιτημάτων των πελατών της εταιρίας για την ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών.
 
Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
 
Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα 
• Για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης, προκειμένου να διεκπεραιώσει την πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της και την ομαλή λειτουργία της, για να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και ενδεχομένως να ασκήσει ή να αντικρούσει νομικές απαιτήσεις. 
• Για σκοπούς επικοινωνίας. Η εταιρία χρησιμοποιεί δεδομένα σας για να απαντήσει σε τυχόν αιτήματα που υποβάλλετε.
 
Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρία;
 
Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, καθορίζει τους λόγους για τους οποίους η εταιρία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι λόγοι αυτοί είναι: 
▪ Η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος 
▪ Η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας 
▪ Η συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρίας 
▪ Η συναίνεσή σας, όταν και εφόσον παρέχεται για τους λόγους για τους οποίους παρέχεται.
 
Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
 
Πρόσβαση στα δεδομένα σας, έχουν οι αρμόδιες Αρχές ελέγχου, το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας και υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και συγκεκριμένα:
Διοικητικές, Ασφαλιστικές, Φορολογικές και Δικαστικές Αρχές
Πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής
Πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι κάτω από τις νόμιμες προϋποθέσεις αναλαμβάνουν την επεξεργασία οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα του φυσικού προσώπου, με αποκλειστικό σκοπό τη νομική στήριξη του έννομου συμφέροντος του πελάτη, αλλά και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, σύμφωνα με το νόμο. 
Ιδιωτικοί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, στους οποίους η εταιρία ασφαλίζει τους πελάτες της, για την περίπτωση μη καταβολής οφειλών.
Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα
Ορκωτοί λογιστές
Εταιρίες πιστοποίησης
 
Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;
 
Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρία: 
▪ να τηρούν εχεμύθεια, 
▪ να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της εταιρίας, 
▪ να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, 
▪να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.
 
Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας; 
 
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έως την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας, ή παροχής υπηρεσιών, σε ένχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον για όσα χρόνια απαιτηθεί μετά τη λήξη αυτής, μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να διενεργεί τακτικό έλεγχο και να επιβάλλει πρόστιμα επί σχετικών παραβάσεων.
 
Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 
 
Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
 
Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τόσο του φυσικού όσο και του ηλεκτρονικού της αρχείου, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
 
Η εταιρεία χρησιμοποιεί υψηλής πιστότητας πρόγραμμα. Υπάρχει διαβάθμιση χρηστών με πρόσβαση σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και με ατομικό password πρόσβασης. Η βάση δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη. To backup της βάσης δεδομένων είναι κρυπτογραφημένο. Τα πιο πάνω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. 
 
Σε κάθε περίπτωση έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών, τις οποίες μας παρέχετε και παραλαμβάνονται, είτε γιατί το απαιτεί ο νόμος είτε με την καταγεγραμμένη, ρητή συγκατάθεσή σας για τους πιο πάνω σκοπούς.
 
Η εταιρία σε καμία περίπτωση δε θα διαθέσει προς πώληση, δεν θα μεταβιβάσει με οποιοδήποτε τρόπο, και δεν θα δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών της, χωρίς συγκατάθεσή, παρά μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο. 
 
Η εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί, και σας έχουν γνωστοποιηθεί. 
 
Ποια είναι τα δικαιώματα σας στην πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σας και οι επιλογές σας;
 
Σύμφωνα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:
αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πoυ αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης),
να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, (δικαίωμα εναντίωσης),
να αιτηθείτε τη διόρθωση (δικαίωμα διόρθωσης), ή διαγραφή των δεδομένων σας (δικαίωμα διαγραφής), υπό τον όρο ότι αυτό δεν αντίκειται σε νομοθετικές διατάξεις να ζητήσετε από την εταιρία την απευθείας διαβίβασή των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).
Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται από εμάς, εφόσον ταυτοποιηθεί το αίτημα και η ταυτότητά σας, και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 ημέρες. 
 
Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας; 
 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: finance@intercomm.gr είτε τηλεφωνικά στο 2410 575092.
 
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά ας δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο mail dpo@intercomm.gr.
 
Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφησίας1-3 Αθήνα, 2106475600 ). 
 
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια για κάθε διαφορά καθίστανται τα δικαστήρια της Λάρισας. 
 
Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην δομή της εταιρίας. Συνεπώς, προτρέπουμε τους πελάτες/χρήστες μας να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.
back

Wellcome to our site

INTERCOMM FOODS S.A., founded in 1990, is located in the low Thessalian district of Larissa, in Central Greece and is one of the leading Greek exports companies (turnover 2013 72,6 million Euro). The company has strong experience in PRIVATE LABEL products, while developing in parallel its main brand DELPHI.

read more
back

Certificates

Change your Cookies Preferences